Hệ thống giám sát môi trường

Nhiệt độ
---
Độ ẩm
---
Tốc độ gió
---
Áp suất
---
Nồng độ CO
---
Nồng độ SO2
---